Azospermi

Azospermi, kısırlık nedenlerinin %15’ini oluşturan, erkeğin menisinde sperm bulunmaması durumudur. Erkekte kısırlık nedenleri arasında en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Kısırlık belirtileri görülene kadar kişiler azospermiden şüphelenmeyebilir. Ancak erkeklerin %1’inde bulunan bir hastalıktır. Azospermi iki alt başlığa ayrılarak incelenmektedir. Sperm kanallarında oluşan tıkanıklığa bağlı olanlar ve olmayanlar üzere ikiye ayrılmaktadır.

Azospermi Nedir?

Azospermi, menide hiç sperm bulunmaması halidir. Oligospermi ile sıklıkla karıştırılabilmektedir. Ancak oligospermide, spermde düşük oranda da olsa sperm bulunmaktadır. Bu durum cerrahi yollara gerek kalmadan, tüp bebek tedavisi için gerekli olan sperm örneklerine ulaşımı sağlamaktadır. Non Obstrüktif (tıkayıcı olmayan) azospermi, azospermi vakalarının %40’ını oluşturmaktadır. Testiste bulunan şekil bozuklukları, sperm üretimi için uyaran hormon salgılayan hipofiz bezinde bulunan hastalıklar tıkayıcı olmayan azospermiye neden olabilmektedir. Bu vakalarda Y-kromozom mikrodelesyonu incelemesi yapılması önerilmektedir. Kromozomal bir eksiklik olması halinde erkekler hiç sperm üretemediği için bu gibi durumlarda tedavi yöntemlerine başvurulmamaktadır. Genetik bir sorun bulunmadığı noktada ise genellikle Mikro Tese yöntemi uygulanarak tüp bebek tedavisi yapılabilmektedir. Obstrüktif (tıkayıcı olan) azospermi ise sperm kanallarında oluşan tıkanıklıklardan kaynaklanmaktadır. Tıkanıklıklar doğuştan gelişebildiği gibi, geçirilen enfeksiyonlar, travmalar ve vasektomi ameliyatı tıkayıcı azospermiye neden olabilir. Bu tür durumlarda mikroenjeksiyon tedavisine başvurulmaktadır.

Azospermi Tedavisi

Azospermi tedavisinde, altında yatan nedene göre faklı tedavilere başvurulmaktadır. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermide Mikro Tese yöntemi uygulanmaktadır. Bu işlem ile genel anestezi altında gerçekleştirilen bir işlemdir. Klasik Tese ve Mikro Tese olmak üzere ise ikiye ayrılmaktadır. Klasik Tese çıplak göz aracılığıyla gerçekleştirilen, testisin muhtelif alanlarından doku alınmasıyla tamamlanan bir işlemdir. Mikro Tese ise bu yöntemin gelişmiş versiyonudur. Mikro Tese yönteminde, testis üzerinde açılan boydan bir kesik ardından, mikroskop aracılığıyla inceleme yapılır. Spermin en yoğun olduğu bölgeden doku alınmasıyla işlem tamamlanır. Mikro Tesenin başarı oranı klasik yönteme göre daha fazladır. Tıkanıklıktan kaynaklı oluşan azospermide ise mikrocerrahi ile sperm kanalları açılmaktadır. Ardından kanallara enjektör ile girilerek sperme direkt olarak ulaşım sağlanmaktadır. Hem Mikro Tese hem de mikrocerrahi tüp bebek başarı oranlarını ciddi oranda arttırmaktadır. İşlemler genellikle yumurta alınmadan bir gün öncesinde gerçekleştirilmektedir. Ardından laboratuvar ortamında mikroenjeksiyon yöntemiyle embriyo oluşturma üzerine çalışılmaktadır.

Azospermide Mikro Tese Yöntemi

Mikro Tese yöntemi, mikroskop altında testis yapısının büyütülerek incelendiği ve sperm bulunan bölümünden biyopsi alınmasıdır. Sperm bulma ihtimalini arttırırken doku hasarı riskini azaltan bu yöntem, azospermi vakalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Bu sayede mikroenjeksiyon işlemi için gerekli sperm örneklerine ulaşılabilir. Sağlıklı ve kaliteli olan spermler ise olası bir durumda bir sonraki tedavide kullanılmak için saklanmaktadır. Tüp bebek tedavisi için Mikro Tese önemli bir yöntemdir.

Azospermi Başarı Oranları

Azospermi hastalarında başarılı sonuçlara ulaşılan tüp bebek tedavileri yapılabilmektedir. Mikro Tese yöntemiyle %50- 55 oranında sperm elde edilebilmektedir. Tıkanıklığa bağlı olan durumlarda ise tıkanıklığın açılması ile sperm elde edilebilmesi neredeyse %100’dür. Elde edilen spermlerle başarılı bir tüp bebek tedavisi gerçekleştirilmesi içinse yumurta sayısı ve kalitesi ayrıca rahim sağlığı büyük bir rol oynamaktadır. Tüm adımların en doğru şekilde atılması gerekmektedir. Bu noktadaysa azospermi tedavi merkezleri devreye girmektedir. Çalışılan ekibin profesyonel olması ve elde edilen spermlerin en verimli şekilde kullanılması başarı oranını direkt olarak etkilemektedir.