Birden Fazla Başarısız Tedavi

tup bebekte basarisiz tedavi

İnfertilite bir diğer adıyla kısırlık konusunda birçok çift çeşitli tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Bazı durumlarda birden fazla tedavi başarısızlık ile sonuçlanabilmektedir. Başarısız tedavi olarak adlandırılabilmesi için; 2 veya 3 seferden fazla tüp bebek tedavisi denemiş kişilerin, başarılı bir hamilelik süreci geçiremeyip, sürecin düşük ile sonuçlanması gerekir. Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklar ebeveyn adaylarında olumsuz bir psikolojik tablo açığa çıkarabilmektedir. Bu gibi durumlarda uzman bir ekip ile çalışmak ekstradan bir önem taşımaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Neden Başarısız Olabilir?

Tedavinin başarısızlığı altında bilinen nedenler kadar bilinmeyen nedenler de yatabilmektedir. Bilinen nedenler arasında; embriyo kalitesi, uterin faktörler, sistemik rahatsızlıklar ve bağışıklık sistemi yer almaktadır. Anne adayının rahim yapısı da yine başarısızlığa sebep olabilen önemli etkenler arasındadır.

Tedavi başarısızlığı altında hem kadın hem de erkekten kaynaklı nedenler yer alabilmektedir. Döllenme gerçekleşebilmesi için hem yumurtaların doğru genetik yapıda olması hem de döllenebilme kalitesine sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde örnekteki spermlerin yeterli sperm sayısında bulunması, dölleme yeteneği olması ve hareket kabiliyeti düzeyi de son derece önemlidir. Ana sorunun tespit edilmesiyle sürece en uygun tedavi yöntemi belirlenerek tedaviye devam edilebilmektedir.

Ancak bazı durumlarda tedavinin başarısızlığı altında yatan neden tespit edilememektedir. Durumun tespit edilememesi ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Öyle ki, çözümlenememiş moleküler işleyiş ve basamakları günümüzde hala var olmaktadır.

Çözümlenemeyen durumlarda, anne adayının bağışıklık sistemi, kilosu, yaşı, rahimde yer alan sıvı ph’ı, stres faktörü, beslenme şekli etkili olabilmektedir. Erkeklerde ise sperm analizlerinde yapılan hatalar veya genetik hasarlar sebebin çözümlenememesine neden olabilmektedir.

Başarısız Olan Tüp Bebek Tedavileri Ardından Başarı Elde Edilebilir Mi?

Başarısız olma nedeni tespit edilmesi halinde daha farklı tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Böylece tüp bebek tedavisi birçok farklı açıdan desteklenebilmektedir. Bu nedenler her iki taraftan da kaynaklı oluşabilmektedir. Ancak nedeni bilinmeyen noktalar da olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yaşam şeklinde sağlıklı değişimler yapılması ve tüp bebek tedavisinde profesyonel bir ekiple çalışılması önerilmektedir. Uygun laboratuvar ortamlarında doğru şartlar altında gerçekleşen bir tüp bebek tedavisi uygulanması başarı oranını direkt olarak etkilemektedir.