Çoğul Gebelikler

Çoğul gebelikler, bebek sayısının iki veya ikiden fazla olduğu bir durumdur. Özellikle ikiz bebek yani iki tane bebeğe gebe olma durumu çoğul gebelikler arasında en sık görülendir. Tüp bebek tedavisi ardından bazı yöntemler sebebiyle rahme iki veya daha fazla embriyonun tutulması veya tek yumurtadan bölünen hücrelerin birden fazla embriyo oluşturması sıklıkla görülmektedir. Aynı durum doğal yollar ile de gerçekleşebilmektedir. 1000 gebeliğin 3’ünde görülebilen çoğul gebelikler, 35 yaşın üstünde ailesinde çoğul gebelik geçmişi olan kadınlarda daha sık görülmektedir.

Çoğul Gebelikler Nelerdir?

En sık görülen çoğul gebelik tek yumurta veya çift yumurta ikizleri olmaktadır. Tek yumurta ikizlerinde aynı yumurta, döllenmesi ardından bölünerek çoğalır. Bu durumda birbirine çok benzer olan iki embriyo gelişimi görülür. 250 gebeliğin 1’inde görülme sıklığına sahiptir. Genellikle döllenme ardından gelişen 72 saat içerisinde bölünme gerçekleşmektedir. Çift yumurta ikizleri ise iki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm tarafından döllenmesiyle oluşan iki embriyonun rahme tutunmasıdır. Bu durumda bebekler birbirine benzerlik göstermemektedir. Çift yumurta ikizlerinin çoğul gebeliklerde görülme oranı % 75’tir. Bununla birlikte çoğul gebelik sayısı üçüz veya dördüz şeklinde olabilmektedir. Daha fazla embriyonun rahme tutunup gelişmesi de görülebilmektedir.

Çoğul Gebelik Riskleri

Erken doğum riski çoğul gebeliklerde daha yüksektir. Genellikle doğumlar 37. haftada gerçekleşmektedir. Bu durum bebeklerin sağlıklı kilolarında doğmamasına neden olabilir. Böylece bebeklerin bağışıklık sistemi düşük olabilir veya başlangıçta yeterli solunum yapamamalarıyla sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda bebekler kuvöze alınabilir.

Preeklampsi bir diğer adıyla gebelik zehirlenmesi görülebilir. Bu durum yüksek tansiyon, böbrek ve karaciğer hastalıklarına neden olabilir. Anne adayının idrarında protein görülmesiyle teşhis edilir. Bu durum derhal kontrol altına alınmalıdır.

“Kaybolan İkiz Sendromu” gebeliğin ilk üç ayında görülebilen bir durumdur. Yumurtalardan birinin gelişmesinin durması ve kaybedilmesi halidir. Diğer bebek bu durumda yine sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilir.

Bunun yanı sıra doğumsal kusur riski, kansızlık, gestasyonel diyabet, doğum sonrasında kanama riski çoğul gebeliklerde daha fazladır.

Çoğul Gebelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Düzenli doktor kontrolü tüm gebeliklerde olduğu gibi çoğul gebeliklerde de oldukça önemlidir. Yapılan kan tahlilleriyle anne sağlığının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Annenin besin, vitamin ve mineral ve kan eksikliği olması durumu mutlaka önlenmelidir.

Anne adaylarının çalışması durumunda tekli doğumlara kıyasla daha erken sürede doğum iznine ayrılması önerilmektedir. Çoklu gebeliklerde genellikle sezaryen yöntemi tercih edilmektedir. Uyku düzenine ve su tüketimine son derece önem verilmelidir.