Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte tarama testleri, bebeğin kromozomal bir anomaliye sahip olup olmadığını tespit etmek üzere uygulanan testlerdir. Yumurta ve sperm kalitesine bağlı olarak gelişen embriyolarda kimi zaman kromozomal hatalar görülebilmektedir. Kromozom anomalisine sahip bir bebek, birçok hastalığa sahip şekilde doğabileceği gibi erken doğum veya düşük sebebiyle kaybedilebilmektedir. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek adına tarama testleri oldukça önemlidir. Ancak belirtmek gerekir ki tarama testleri anomali ihtimalini ölçmektedir. Kesin bir şekilde anomali teşhisi konulmasını sağlamamaktadır. Gerekli durumlarda testler tekrarlanabileceği gibi çok sayıda test uygulamak da önerilmemektedir. Tüp bebek tedavisinde tarama testleri yine uygulanmaktadır.

Tarama testleri güvenirliği doktor ile konuşularak uygulanmalıdır. Testler sonucu öğrenilen olumsuz bir durumda gebelik sonlandırma ihtimali olduğu unutulmamalıdır.

Gebelikte Tarama Testleri Çeşitleri

Tarama testleri arasında en sık uygulanan İkili Kombine Testi (İkili Test)’dir. Özellikle Down Sendromu teşhisi konulması adına olukça etkili olan bu yöntem gebeliğin 11 ve 14. haftaları arasında uygulanmaktadır. Hem bebek ense kalınlığı hem de koryon villus örneklemesi alınarak inceleme yapılmaktadır. Bununla birlikte anne adayından alınan kan örneğiyle HCG ve PAPP-A değerleri anne yaşı ve gebelik haftasına göre kıyaslanmaktadır. Bu test ardından anne adayı ayrıntılı ileri düzey ultrasonuna girip temiz bir sonuç alırsa, farklı biyokimyasal testlere tabi tutulmasına gerek olmamaktadır. Tüp bebek tedavisi olarak FISH yöntemi uygulanması halinde ikili tarama testi sırasında bebeğin tüm kromozomal yapısı incelenebilmektedir.

Üçlü test ise, yine Down sendromu ve Triomi 18 rahatsızlığına sahip olup olmadığını değerlendiren bir yöntemdir. Yine tüm hastalıklar saptanamadığı gibi olabilecek ihtimalleri söyleyen bir yöntemdir. Anneden alınan kan örneği ile uygulanan bu testte HCG, E3 ve AFP değerlerine bakılmaktadır. Anne yaşı ve gebelik haftasına göre bir kıyaslama yapılır. Son dönemlerde testin kullanım oranı düşmektedir.

Üçlü Tarama Testi Ne Zaman Yapılır?

Üçlü test gebeliğin 16 ve 18. haftalarında uygulanmaktadır. 

Dörtlü Test

Yine anne adaylarından alınan kan örneğiyle yapılan bir testtir. HCG, AFP, E3 ve İnhibin- A, değerlerinin anne yaşı ve gebelik haftasına kıyaslaması ile gerçekleştirilir. Üçlü teste göre daha etkili bir yöntemdir.

Dörtlü Tarama Testi Ne Zaman Yapılır?

Dörtlü tarama testi 16 ile 18 hafta arasında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ikili test süresini kaçıran anne adaylarının, üçlü testi atlayarak direkt dörtlü testi yaptırması önerilmektedir.

NIPT Testi

Yine anne adayından alınan kan örneğiyle gerçekleştirilen bir testtir. Bazı durumlarda bebek DNA’sındaki bazı etkenler anne kanına da geçebilmektedir. Bu durumda alınan kan örneği ile yine çeşitli kromozomal hastalık olma ihtimali değerlendirilmektedir. Ancak testin yapılabilmesi için kan örneğinde yer alan fetüs DNA’sının belirli bir oranda olması gerekmektedir.