Tüp Bebekte Havuz Yöntemi

kisirlikta havuz yontemi nedir

Havuz yöntemi, birden fazla yumurta toplama işlemi (OPU) yapılması ardından elde edilen embriyoların bir arada dondurulmasıdır. İdeal embriyo sayısına ulaşılması halinde embriyolar, aynı anda çözdürürler. Çözdürme işlemi ardından embriyolar uygun ilaçlar ve yöntemler aracılığıyla rahme transfer edilir. Tüp bebekte havuz yöntemi ekonomik bir yöntem olduğundan sıklıkla tercih edilen tedavi şekillerinden biridir.

Tüp Bebekte Havuz Yöntemi Nedir?

Embriyo transferi öncesinde ikiden daha fazla sefer yumurta toplaması yapılmasına havuz yöntemi denmektedir. Transferin doğru şartlarda yapılabilmesi için embriyo olgunluğunun ve sağlığının ideal şartlarda olması gerekmektedir. Bazı durumlarda tek seferde toplanan yumurtalar ile istenilen sayıda veya sağlıkta embriyolar elde edilememektedir. Tek seferde elde edilen embriyolar dondurularak bekletilir. Gerekli ilaç tedavileri ardından toplanan yumurtalar yine döllenme işlemine tabi tutulur ve ardından dondurulur. Bu işlemler yeterli kalitede embriyo sayısına sahip oluncaya kadar devam ettirilir. İdeal sayıya ulaşması halinde embriyolardan en kalitelileri seçilerek anne adayının rahmine transfer edilir. Transfer işlemi ardından 12 gün sonra gebelik testi yapılarak tedavi sonucu öğrenilebilir.

Havuz Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Tüp bebekte havuz yöntemi nedir kısaca açıklanacak olursa; Bu yöntem birden fazla yumurta toplama işlemi yapıldıktan sonra elde edilen embriyoların bir havuzda toplanması ve dondurulması anlamına gelir. Havuz yöntemi genellikle bir döngüde elde edilen embriyo sayısını artırmak veya ileri bir zamanda embriyo transferi için daha fazla seçenek sağlamak amacıyla tercih edilir. Birden fazla yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmesiyle daha fazla embriyo elde edilebilir ve bu embriyolar birleştirilerek tek bir dondurulmuş embriyo havuzu oluşturulabilir.

Tüp Bebekte Havuz Yöntemi Aşamaları

Uygulamaya başlarken ilk olarak birden fazla yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Elde edilen yumurtalar laboratuvar ortamında spermlerle döllenir. Bu işlem için spermler doğrudan yumurtalıklardan alınmış olabilir (Mikroenjeksiyon yöntemiyle) veya daha önceden toplanmış dondurulmuş spermler kullanılabilir. Döllenme gerçekleştikten sonra embriyolar birkaç gün boyunca laboratuvarda özel solüsyonlarda bekletilir. Embriyoların gelişimi ve kalitesi izlenir ve değerlendirilir. En sağlıklı ve uygun embriyolar seçilir. Elde edilen embriyolar bir araya getirilir ve ortak bir havuzda toplanır. Bu şekilde bir döngüde elde edilen embriyo sayısı artırılır ve daha fazla seçenek sağlanır. Embriyolar havuzda birleştirildikten sonra dondurulur. Transfer için uygun bir zamanda embriyolar rahme yerleştirilir gebelik şansı arttırılır.

Havuz Yöntemi Kimler İçindir?

Havuz yöntemi yumurta rezervi azalmış, daha önceki tüp bebek tedavilerinde başarısız olmuş kişilerde uygulanan bir yöntemdir. Tek transfer ile yüksek başarı yakalama imkânı sağlaması tercih edilirliğini arttırmaktadır. Havuz yöntemi ile hamile kalanlar oldukça fazla sayıdadır.

Havuz Yöntemi Uygulayan Tüp Bebek Merkezleri

Tüm tüp bebek tedavileri profesyonellik isteyen işlemlerdir. Havuz yöntemi için de durum aynıdır. Yumurta toplama işlemi, döllenme işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve sağlıklı embriyoların uygun şartlarda dondurulması basamaklarından oluşmaktadır. Tüm bunlarda olduğu gibi çözdürme işlemi sırasında da titiz davranılmalıdır. Yanlış bir uygulama ile embriyolar canlılığını yitirebilir veya kalitesini kaybedebilirler. Bu durum ise tedavinin başarısız olmasına sebep olur. Bundan dolayı dondurma işlemi için çalışılacak merkezin alanında profesyonel olması gerekmektedir.

Tüp Bebekte Havuz Yöntemi Başarı Oranları

Havuz yöntemi tüp bebek tedavisi sürecinde embriyo sayısını artırmak ve daha fazla seçenek sağlamak için kullanılan bir uygulamadır. Havuz yöntemi çiftlerin birden fazla embriyoya sahip olma şansını artırırken daha sonra embriyo transferi için daha fazla seçenek sunabilir. Tüp bebekte havuz yöntemi yaptıranlar gerek başarı oranlarının yüksek olması gerek kolay uygulanabilmesi gerekse tüp bebek havuz yöntemi fiyatları nedeniyle oldukça memnun kalmıştır.