İnmemiş Testis (Kriptorşidizm)

İnmemiş testis, testisin inme evresinde meydana gelen aksaklıklar sonucu olması gereken yere ulaşmadan önce belirli bir noktada durmasıdır. Genellikle bebeklerde inmemiş testis sorunu %4.3 oranında görülmektedir. Bu bebeklerde testisler olması gereken noktada değildir. İlk üç ay içerisinde çoğu bebeğin testisleri inme yolunu tamamlasa da % 0.96’sında inmemiş testis durumu devam etmektedir. Bu durum altındaysa çeşitli sebepler yer alabilmektedir. Ektopik testis inmemiş testis çeşitlerinden biridir. Bu sendromda testis, normal iniş yolu üzerinde değildir. Anüsün ön kısmı, kasık veya penis kökü gibi noktalarda testisler yer almaktadır. Kanal içindeki inmemiş testis, en sık karşılaşılan inmemiş testis çeşididir. Karın içindeki inmemiş testis, testis erimesi (atrofi), geri çekilen testis diğer inmemiş testis vakalarıdır. Testis erimesi, inmemiş testis vakalarında en ciddi olanıdır. Bu noktada ameliyat ile kalıntılar temizlenerek, sperm kanalları torba içerisinden veya kasık kanalından çıkarılır. İnmemiş testis vakalarında eğer ki inme işlemi kendiliğinden tamamlanmazsa çoğu zaman ameliyata başvurulmaktadır. İnmemiş testis, sperm üretimini olumsuz yönde etkileyebildiğinden kısırlığa neden olabilmektedir.

İnmemiş Testis Belirtileri

İnmemiş testis belirtileri gözle görülürdür. Aynı zamanda elle muayene sırasında da fark edilmektedir. Testisin olması gereken yerde olmaması bazı işlevsel sorunlara yol açabilmektedir. Hormonsal sebeplerden dolayı testis torbaya doğru inemez ve torbanın üst kısmında kalır. Vücut içerisinde kalan testis, hacim küçülmesi ve sperm üretme fonksiyonu kaybına uğrayabilir. Bu durum sonucunda kısırlık veya kanser oluşumu görülebilmektedir.

İnmemiş Testis Tanısı

İnmemiş testis tanısı klinik muayene sırasında konulabilmektedir. Ancak muayenede testis bulunamaması halinde tanı için ultrasonografi, MR veya laparoskopi yöntemlerine başvurulmaktadır.

İnmemiş Testis Ameliyatı

İnmemiş testis ameliyatları genellikle bebeklik döneminde yapılmaktadır. Genellikle 12 aydan önce en geç ise 18 aya kadar inmemiş testis ameliyatı yapılması önerilmektedir. İleri yaşlardaki vakalarda işlem için geç kalınabilir. Ameliyat ile testisler normal yerlerine indirilirler. İndirilen testisler ameliyat sonrasında gelişimlerine devam edebilirler. Günübirlik bir ameliyat olan testis ameliyatı, fıtık ameliyatına benzemektedir. Öyle ki çoğu vakada fıtık problemiyle de karşılaşılmaktadır. Ameliyat ile testis torba içine yerleştirilir. Erimiş testis söz konusuysa aile izni ile kalıntıların çıkarılması sağlanır.