PINAR - SÜLEYMAN GÖNEN

KROMOZON BOZUKLUĞU

Gönen çifti, ileri OAT tanısı alarak tüp bebek tedavisine girerler. Daha önceki tüp bebek denemelerinden başarılı sonuç alınamaz. Kliniğimize başvurduklarında tüp bebek tedavisine başlamadan önce ilk olarak sperm azlığının nedenini araştırdığımızda sonucun kromozom bozukluğu olduğunu tespit ettik. Tek başına tüp bebek tedavisini değil, tüp bebek tedavisinin yanı sıra PGD yöntemini de uyguladık. Yani sağlıklı embriyo seçimi ile Gönen çiftini hem çocuk sahibi yaptık hem de sağlıklı çocuk sahibi yaptık. Bu durum gözden kaçtığında ve PGD yöntemi uygulanmadığında engelli bebeklerin dünyaya gelmesi kaçınılmazdır. Hamilelik süresinde tüm tetkikler büyük bir titizlikle yapıldı. Pınar-Süleyman Gönen çifti 10 yıl sonra dünyaya gelen kız çocukları ile aile olmanın tadını çıkarıyorlar.

PREGENETİK TANI YÖNTEMİ (PGD)

Genetik hastalıkların en erken teşhisi pregenetik tanı (embriyo ana rahmine transfer edilmeden yapılan genetik inceleme) ile mümkündür. Çiftlerin sağlıklı bebek elde edebilmeleri için tüp bebek veya mikroenjeksiyon yöntemi ile elde edilen embriyolar genetik inceleme ile değerlendirilir ve sağlıklı olan embriyolar seçilerek ana rahmine transfer edilir. Pregenetik tanı ile bebeğin doğumdan itibaren veya ileride çıkabilecek hastalıklardan dolayı kaybedilmesi önlenebilmekte ve genetik hastalık taşıyan ailelerin de sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri sağlanmaktadır.