Tüp Bebek Tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Desteğinden Yararlanabilirsiniz!

Kliniğimizde tüp bebek tedavisinde SGK indiriminden faydalanmak mümkün. İşte tüp bebek tedavisinde devlet desteğinden yararlanılabilmesi için gerekli şartlar. Konu ile ilgili aklınıza takılan her türlü soru için 0212 287 57 75 numaralı telefondan ve 0542 386 52 34 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

1. Tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyorum Bu tedavi SGK tarafından hangi şartlarda karşılanmaktadır?

5510 sayılı Kanun gereği “Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısının” tüp bebek tedavisi, mevzuatta yer alan şartların birlikte gerçekleşmesi hâlinde en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanmaktadır.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından tıbben uygun görülmesi, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından sağlık kurulu raporu alınması, uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir.

2. Tüp bebek tedavisinden katılım payı alınmakta mıdır?

Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki yardımcı yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

3. Tüp bebek tedavisinde katılım payı alınmayacak hasta grubu var mıdır?

4. Emekli Sandığı çalışanıyım. Oğlum (KML) kronik lösemi hastasıdır. Tedavisi için ilik nakli gerekli olduğundan tüp bebek tedavisine başvurmak istiyoruz. SGK bunu karşılıyor mu?

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaktadır. Hasta çocuğunuzun tedavisi için bu şartlarda tüp bebek tedavisi karşılanmaktadır.

5. Tüp bebek tedavisi için müracaat ettik. Aşılama için ayrı, tüp bebek için ayrı hakkımız var mı?

Intra Uterin Inseminasyon (aşılama) en az 2 deneme yapıldıktan sonra (IVF) Tüp bebek tedavisi ne geçilebilir. Tüp bebek tedavisi ise 3 kez ile sınırlı olup birbirlerinden ayrı tedavilerdir. Bu tedaviler birbirlerinin deneme sayısından bağımsızdırlar.

6. 39 yaşında evlendim. 41 yaşından gün alıyorum. Tüp bebek tedavisi yaptırabilir miyim?

5510 sayılı Kanun göre tüp bebek tedavisinde Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekmektedir. IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 41 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

7. Tüp bebek tedavisinde kaç deneme hakkı vardır?

7-5510 sayılı Kanun ve SUT gereği Kurumumuzca tüp bebek tedavisinde en fazla 3 deneme karşılanmaktadır.

8. Azoospermi hastalığı olan kişilerde tüp bebek tedavisi için üç yıl şartı var mıdır?

Erkeğin azoospermisi olması durumunda son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belgelenmesi şartı aranmaz.

9. Evlatlık çocuğumuz var. Tüp bebek tedavisinden yararlanabilir miyiz?

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı diğer kriterleri taşıması halinde tüp bebek tedavisinden yararlanabilir. Evlat edinilmiş çocuk sahibi olmak tüp bebek tedavisine engel değildir.

10. Tüp bebek tedavi uygulamasında eşler için bir yaş sınırı bulunmakta mıdır?

Tüp bebek tedavisinde; kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekmekte olup erkek için yaş sınırı bulunmamaktadır.

11. Tüp bebek tedavisi için sağlık raporunu nerden alabilirim?

IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile düzenlenecektir.