Sperm DNA Fragmantasyonu

Sperm DNA Fragmantasyonu

Başta oksidatif stres olmak üzere çeşitli faktörler spermlerde taşınan DNA yapısını bozabilmektedir. Bozulan yapı sağlık sorunları olan embriyoların oluşmasına neden olmaktadır. Sperm Fish’in devamı gibi düşünülen DNA Fragmantasyonu sperm tarafından taşınan kromozomların detaylı bir analize tutulmasıdır. Elde edilen spermler floresan bir probla etkileşime sokulmaktadır. Probla boyanarak etkileşime giren DNA moleküllerindeki varsa hasar durumu bu yöntemle tespit edilebilir. Çıkan analiz sonucuna yönelik tedavi şartları planlanır. Spermlerdeki hasar durumu %15’e kadar olduğu takdirde spermler döllenme için uygun bulunmaktadır.

DNA hasarı tespiti durumunda ana sorun kaynağı çözülmeli ve buna yönelik tedavi edici bir yöntemle iyileşme sağlanmalıdır. Tedaviler bir ilaç tedavisi olabildiği gibi genellikle yaşam şekline yönelik sağlıklı alışkanlıklar kazanılması olmaktadır.

Tüm bu bahsedilen uygulamalar sayesinde sağlıklı embriyo oluşumu ve başarılı bir tüp bebek tedavisi gerçekleşmesi hedeflenmektedir.