Sperm Fish

Sperm genetiği hakkında önemli veriler elde etmeyi mümkün kılan Sperm Fish testinde 13, 18, 21 numaralı kromozomlar ve X-Y kromozomları incelenir. Spermde herhangi bir morfolojik problem olması halinde veya tekrarlayan düşük durumlarında ilgili yönteme başvurulur. Hazırlanan spermler özel bir boya yardımı ile işaretlendikten sonra genetik incelemeye tabi tutulur. Bazı incelemelerde hatalı bulunan spermlerin yüksek oranda olması embriyoların da genetik taramadan geçmesini gerekli kılabilmektedir.

Genellikle 7 ile 15 gün arasında sonuçlanan sperm testi ile erkeklerde kısırlık değerlendirmesi başarılı bir biçimde yapılabilmektedir. Spermin hareketliliği, morfolojisi ve sayısı gibi özellikler hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Sperm Fish testine aynı zamanda tekrarlayan düşük gebeliklerde, semen anomalisinde, spermde anöplodiye neden olan durumlarda ve bazı hormon taramalarında da başvurulmaktadır.