İmmünolojik Tedavi

Paternal Lenfosit İmmünizasyonu

Paternal Lenfosit İmmünizasyonu (Lenfosit Aşısı); 1970-1979 yılları arasında deneysel çalışmaları tamamlanan bu yöntem 1978 yılından beri tekrarlayan düşüklerin tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde nedeni izah edilemeyen infertilite ve yardımcı üreme teknikleri ile ısrarla gebelik elde edilemeyen vakaların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Erkek eşten alınan kan örneğindeki lenfositler ayrıştırılır. Lenfositlerin ayrıştırılabilmesi için özel solüsyonlar kullanılarak santrifügasyon yapılır, ayrıştırılan lenfositler anne adayının ön koluna 4 ayrı noktadan cilt altı enjeksiyonu ile verilir. Enjeksiyon sırasında hafif ağrı ve yanma hissedilebilir. Aşı hazırlanmadan önce baba adayı mutlaka Hepatit ve HIV açısından incelenir. Hepatit taşıyıcısı olan kişilerden alınan kan aşı hazırlanmasında kullanılmaz. Anne adayının Rh negatif baba adayının Rh pozitif olduğu durumlarda ileride kan uyuşmazlığına bağlı problemlerin oluşmaması için aşı ile beraber Rhogam verilir.

Lenfosit aşısının anne adayına ve gelişmekte olan bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Lenfosit aşısı ile tedavi gören anne adaylarının bebeklerinde doğumsal anomali artışı veya gelişme geriliği saptanmamıştır. Lenfosit aşısı ile tedavi gören kadınlarda otoimmün hastalıkların görülme ihtimali artmaz, bu kadınların kan vermesinde veya almasında, organ transplantasyonu (organ nakli) yapılmasında veya transplantasyon için organ vermelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Böbrek transplantasyonu yapılacak olan kişilere rejeksiyonu (organın reddedilmesini) engellemek için vericiden alınan kan örneklerinden hazırlanan lenfosit aşısı yapılmaktadır. Lenfosit aşısı yapılan kadınların bağışıklık sisteminde de herhangi bir bozukluk meydana gelmez.

İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

İntravenöz İmmünglobulin G tedavisi, vericilerden toplanan kan örnekleri havuzlanır, bu havuzdan ayrıştırılan antikorlar intravenöz olarak (damar yolu ile) anne adayına verilir. 1981 yılından beri uygulanan bu tedavinin anne adaylarına ve gelişmekte olan bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Günümüzde üretilen immünglobulin preparatları hazırlanırken mikroorganizmalardan arındırılır. Bu tedavi hastanede ve hekim tarafından yapılmalıdır. İntravenöz immünglobulin tedavisi yapılan kadınlarda baş ağrısı, baş dönmesi görülebilir. Bu tedavi öncesinde alerjik reaksiyonu engelleyen ilaçlar kullanılır. Bu tedavi Ig A eksikliği olan kadınlara uygulanmamalıdır.

Enbrel (Etanersept)

Enbrel (etanersept), romatoid artrit tedavisinde kullanılan bu ilaç naturel killer hücreler (katil hücreler) tarafından salgılanan Tümör Nekroz Faktöre (TNF) bağlanır. TNF’yi etkisiz hale getiren Enbrel iltihabi reaksiyonu azaltır. Endometrial biyopsi ile rahimde natürel killer hücrelerinin varlığı tespit edildiğinde gebeliğin elde edilmesi ve devam ettirilmesi çok zordur. Bu vakalarda lenfosit immünizasyonu ve intravenöz immünglobulin tedavisi yeterli olmayabilir.

– Endometriozis hastalığı olan
– HPV ve Herpes enfeksiyonu olan
– Bir canlı doğum yaptıktan sonra infertilite veya tekrarlayan düşük problemi olan
– IgA tipi antikardiyolipin antikorları pozitif olan
– İmplantasyon sırasında veya IVF uygulamalarında transferden sonra soğuk algınlığı benzeri yakınmaları olan
– HCG testine yarım saat içinde pozitif reaksiyon veren
– Servikal displazisi olan
– Adet kanamasından önceki dönemde lekelenmesi olan
– Adet siklusları düzensiz olan
– Paternal lenfosit immünizasyonuna rağmen düşük yapan
– Kadınlar Enbrel tedavisinden yarar görebilir.
Enbrel kas içine enjekte edilir, haftada 2 kez 25 mg uygulanır. Enfeksiyonu olan kişilere ve şeker hastalarına uygulanmamalıdır.

Sizi Arayalım


Bizi Arayın

Sizi Arayalım

Numaranızı bırakın, sizi arayalım...