Yumurta Rezervi (AMH) Düşüklüğü

Yumurta rezervi düşüklüğü, yumurtalıklarda yer alan yumurta sayısında (foliküllerde) meydana gelen düşüştür. Günümüzde anne olma yaşının git gide ilerlemesine bağlı olarak sıklıkla karşılaşılan bir kısırlık nedenidir. 35 yaşından itibaren düşen yumurta sayısı ve yumurta kalitesi, yumurtaların döllenebilme kapasitesini yitirmesine neden olabilir. Bazı durumlarda genç ve üreme çağında olan kadınlarda da AMH düşüklüğü gözlemlenebilir.

Yumurta Rezervi Düşüklüğü Nedenleri

Yumurta rezerv düşüklüğünde en çok rastlanan etken ileri yaştır. Yaşla beraber yumurta sayısının azalması ve kalitesinin düşmesi biyolojik bir süreç olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, radyoterapi veya kemoterapi gibi görülen güçlü tedaviler, yumurtalıklarla ilgili geçirilen operasyonlar, sigara, alkol, uyuşturucu tüketimi, obezite, turner sendromu ve çikolata kisti (endometriozis) yumurta sayısı ve kalitesini azaltan etkenler arasındadır.

Yumurta Rezervi Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

Yumurta sayısı ve adet döngüsü arasında direkt olarak bir ilişki vardır. Yeterli yumurta sayısına sahip kadınlar 21- 35 gün aralığında normal yoğunlukta bir regl dönemi geçirmektedir. Ancak rezerv düşüklüğüyle beraber adet sürelerinde kısalma ve adet kanamalarında artış görülür. Bir diğer noktada ise regl düzensizlikleri her AMH düşüklüğüne sahip olan kadında açığa çıkan bir belirti olmamaktadır. Bu gibi durumlarda kısırlık sebebi ile inceleme yapıldığında rezerv düşüklüğü açığa çıkmaktadır. 

Yumurta Rezervi Düşüklüğü Nasıl Teşhis Edilir?

Yumurta rezervi düşüklüğü hem klinik hem de radyolojik incelemeler ile teşhis edilebilir. Transvajinal ultrason ile yumurta yapısı ve folikül sayısı tespit edilebilir. Yaş ve folikül sayısı kıyaslanarak kişinin folikül sayısı ile ilgili bir yorum yapılabilir. Daha kapsamlı bir inceleme içinse adetin 3. gününde bir kan testi uygulanır. Bu test ile AMH (anti- müllerian hormon) ve FSH incelenir. Her iki etken yumurtalık sayısı ile ilgili bilgi veren önemli hormonlardır. Yaşa bağlı olarak AMH değerleri değişkenlik gösterir. Bundan dolayı her yaş grubu için olması gereken hormon değeri farklı olmaktadır. AMH değerinin çok düşük olması erken menopoz belirtileri arasında da yer almaktadır. FSH ise (folikül stimulan hormon) hipofiz bezi tarafından salgılanan, yumurta gelişiminde etkili bir hormondur. FSH’nın yüksek olması düşük yumurta sayısını işaret edebilir.

Yumurta Rezervi Düşüklüğünde Hamile Kalınabilir Mi?

Yumurta rezervi düşük olan kadınlara tüp bebek tedavisi önerilmektedir. Bu sayede laboratuvar ortamında kaliteli yumurtalar ile sperm birleştirilerek kadınların hamile kalması sağlanır. Kadının rahim iç yapısı embriyonun tutunabileceği kapasitedeyse de başarılı bir gebelik süreci geçirilebilir.

Tüp bebeğin yanı sıra havuz tedavisi yöntemi ile de kadının hamile kalması sağlanabilir. Toplanan kaliteli yumurtalar havuz yöntemi ile biriktirilerek sonradan transferedilebilir. Her iki durumda da başarı oranı yüksektir.